Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mlžky březen- červen

26. 2. 2014

 

   BŘEZEN   4 5 7   11   18 19   25 26 28   CELKEM  
  Mlžky   U S P   U   U S   U S P      
1. Havlíčková Denisa   -  -  -    -   - -   - - -   0  
2. Krulichová Veronika    -  /  /    -   / /   / - /   6  
3. Kuldová Kateřina    /  /  -    -   / /   / - -   5  
4. Macková Eliška    -  -  -    -   - -   - - -   0  
5. Mědílková Veronika    /  /  /    -   - /   / / /   7  
6. Runkasová Sandra    -  -  -    -   - -   - - -   0  
7.

Ryšavá Petra

   -  /  /    -   - /   - / /   5  
8.

Rýznarová Kateřina

   -  -  -    -   - /   / / /   4  
9. Šimková Michaela    -  -  -    -   / /   / / -   4  
10. Špelda Ondřej    /  -  /    /   / -   - - /   5  
11. Urbanová Nikol    -  /  -    /   - /   / / /   6  
12. Vejrková Sára    /  /  -    -   / /   / / -   6  
13. Vodehnalová Anna    /  /  -    -   / /   / / -   6  
14. Volhejnová Kristýna    -  -  -    -   - -   - - -   0  
15. Wietková Nikola    /  /  /    -   / /   / / /   8  
16. Hejnová Klára    -  -  /    -   - -   - - /   2  
17. Nikola    -  -  -    -   - -   - - -   0  
18. Zdeňka    -  -  -    -   - -   - - -   0  
19. Veronika Veseleňáková    /  /  -    /   / /   / - -   6  
20. Marie Šrůtková    -  -  -    -   / -   / - -   2  

 

 

   DUBEN    1 2 4   8 9 11   15   22 23   29   celkem
  Mlžky   U S P   U S P   U   U S   U    
1. Havlíčková Denisa    - - -   - - -   -   -  -   -   0
2. Krulichová Veronika    /  /  /   / / /   /   /  /   /   10
3. Kuldová Kateřina   - - -    /  /  -   /    / -   /   5
4. Macková Eliška    - - -   -  -  -   -   -  -   -   0
5. Mědílková Veronika    /  /  /   /  /  /   /    /  /   /   10
6. Runkasová Sandra    -  -  -   -  -  -   -   -  -   -   0
7. Ryšavá Petra   -  -  /   - / /   -   - /   -   4
8.

Rýznarová Kateřina

   / / -   / / /   /   /  /   /   9
9. Šimková Michaela    -  -  -   / /  -    -   -  -   -   2
10. Špelda Ondřej    /  -  /   / - /   -    /  -   /   6
11. Urbanová Nikol    /  /  /    /  /  /   /    /  /   /   10
12. Vejrková Sára    /  -  -    /  /  -   /   / /   -   6
13. Vodehnalová Anna    /  -  -   / /  -   /   / /   -   6
14. Volhejnová Kristýna    -  -  -   -  -  -    -   -  -   -   0
15. Wietková Nikola    /  /  /    /  /  /    /    /  -   /   9
16. Hejnová Klára    -  -  /   - -  /   -   -  -   -   2
17. Nikola   - - -    -  -  -    -    -  -   -   0
18. Zdeňka    -  -  -    -  -  -   -   - -    -   0
19. Verča   / - -    /  /  -    /    / /    /   7
20. Mája   / -  -   / -  /    /    -  -    /   5

 

 

   KVĚTEN   6 9   13 16   20 21   27 30   celkem
  Mlžky   U P   U P   U     U S    
1. Havlíčková Denisa    - -   - -   - -   -  -    0
2. Krulichová Veronika    /  /   - /   /  -   /  /    6
3. Kuldová Kateřina   - -    /  -   /  /   - -    3
4. Macková Eliška    - -   -  -   - -   -  -    0
5. Mědílková Veronika    /  /   /  /   /  -    /  /    7
6. Runkasová Sandra    -  -   -  -   -  -   -  -    0
7. Ryšavá Petra   -  /   - /   -  /   - /    4
8.

Rýznarová Kateřina

   / -   / /   /  /   -  /    6
9. Šimková Michaela    -  -   /  -    / /   -  -    3
10. Špelda Ondřej   - -   / -   / /    -  -    3
11. Urbanová Nikol    /  /    /  /   /  /   -  /    7
12. Vejrková Sára    -  -   -  -   -  /   / -    2
13. Vodehnalová Anna    -  -   -  -   / /   / -    3
14. Volhejnová Kristýna    -  -   -  -    -  -   -  -    0
15. Wietková Nikola    /  /    /  /    /  /    -  /    7
16. Hejnová Klára    -  /   -  /   -  -   -  -    2
17. Nikola   - -    -  -    -  -    -  -    0
18. Zdeňka    -  -    -  -   -  -   - -    0
19. Verča   - -    /  -    /  /    - -    3
20. Mája   /  -   /  /    - -    -  /    4

 

 

   ČERVEN   3 4 6   10 11               celkem
  Mlžky   U S P   U S                
1. Havlíčková Denisa    - -  -                      
2. Krulichová Veronika    -  /                        
3. Kuldová Kateřina   / /  -                      
4. Macková Eliška    - -  -                      
5. Mědílková Veronika    /  /                        
6. Runkasová Sandra    -  -  -                      
7. Ryšavá Petra   -  /                        
8.

Rýznarová Kateřina

   - -                        
9. Šimková Michaela   / /  -                      
10. Špelda Ondřej   - - -                      
11. Urbanová Nikol    - -                        
12. Vejrková Sára   / /  -                      
13. Vodehnalová Anna   / / -                      
14. Volhejnová Kristýna    -  - -                      
15. Wietková Nikola    - -                        
16. Hejnová Klára    - -                        
17. Nikola   - -                        
18. Zdeňka    -  -                        
19. Verča   / /                        
20. Mája   /  -